Aktualności

Fiszka projektowa dla narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza"

06.04.2011 13:33

Wprowadził: Malwina Wysocka

W ramach prac koncepcyjnych narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" powstała fiszka projektowa, prezentująca główne założenia jego funkcjonowania, jego cele, sposób realizacji oraz zakładane rezultaty.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" zaprezentowanymi poniżej:

 

Nazwa badania

 

Internetowe narzędzie monitorowania rozwoju

Cel badania

 

 

Monitorowanie rozwoju województwa mazowieckiego w określonym zakresie tematycznym, przy wykorzystaniu ogólnodostępnego narzędzia internetowego, w długich szeregach czasowych (1999 – 2030)

Organizacja

 

 1. Rekonesans w istniejących bazach i narzędziach monitorowania.
 2. Organizacja prac nad narzędziem (określenie: standardów prezentacji, grupy docelowej, użytkowości, wyglądu, funkcjonalności)
 3. Budowa własnego oprogramowania przy ewentualnym wspomaganiu firmy zewnętrznej
 4. Wybór zmiennych do prezentacji
 5. Ustalenie systemu zasilania, utrzymania i rozwijania narzędzia
 6. Publikacja narzędzia
 7. Promocja i akcja informacyjna

 

Rezultaty

 

 • Narzędzia, dostępne on-line, umożliwiające tworzenie kartogramów wybranych cech społeczno-ekonomicznych.
 • Wyświetlanie kartogramów w przekrojach czasowych umożliwiające obserwację zmienności zjawisk w czasie.
 • Wstępnie planuje się stworzenie dwóch narzędzi dla mieszkańców i „profesjonalistów” różniące się wyłącznie zakresem danych.
 • Wnioski i rekomendacje z obserwacji dla władz regionu oraz innych instytucji w regionie
 • Efekt współpracy pomiędzy TRM, DGiK UM i MOBR w ramach „sieci monitoringu”.

 

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl