Aktualności

Spotkanie Dyrektorów instytucji współpracujących w ramach narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza"

18.10.2011 09:50

Wprowadził: Malwina Wysocka

17 października 2012 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów instytucji współpracujących w ramach narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza": Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

 

Podczas spotkania zostały zaprezentowane główne założenia fuknkcjonowania narzędzia, które zostały wypracowane przez pracowników zespołów współpracujących w ramach tej inicjatywy. Dyrektorzy wyrazili się pozytywnie na temat potrzeby prowadzenia stałego monitoringu rozwoju województwa mazowieckiego i utworzenia w tym celu odpowiednich narzędzi. Ustalone zostały zakresy grup wskaźników, które będą prezentowane na mapach w ujęciu przestrzennym, w długich szeregach czasowych i w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

 

Wstępnie zakłada się, że na bazie narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" powstanie system wspierający podejmowanie decyzji zarządczych. Będzie on dostarczać analiz ilościowych i jakościowych związanych z rozwojem województwa.   W układzie planowanego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego na Mazowszu narzędzie będzie stanowić element stałego monitorowania rozwoju w oparciu o produkty projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”.

 

/prezentacja_ze_spotkania/

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl