Aktualności

Narzędzie "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" przedstawione na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego

21.02.2012 15:08

Wprowadził: Malwina Wysocka

W dniu 21 lutego 2012 r. na posiedzieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zostało zaprezentowane narzędzie "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza", jako efekt wspólnych prac Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz zespołu projektowego „Trendy Rozwojowe Mazowsza” z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

 

Zarząd Województwa z aprobatą przyjął informację o intensyfikacji działań na rzecz monitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie. Monitorowanie rozwoju jest dla Samorządu Województwa Mazowieckiego istotną kwestią, ponieważ pozwala na nadzór i koordynowanie prowadzonych działań, a zarazem daje możliwość racjonalnego zaplanowania i uszczegółowienia przyszłych przedsięwzięć. Zarząd Województwa podkreślił potrzebę budowy systemowego podejścia do procesu planowania i realizacji badań oraz oceny polityki publicznej w wymiarze województwa mazowieckiego.

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl