Aktualności

"Monitorowanie Rozwoju Mazowsza - narzędzie internetowe" - spotkanie w ramach współpracy trójstronnej

20.01.2012 08:37

Wprowadził: Malwina Wysocka

Trwają prace nad stworzeniem narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza", zaprezentowanego po raz pierwszy podczas konferencji "II Forum Mazowieckie".

 

W dniu 19 stycznia 2012 r. w siedzibie MBPR spotkali się przedstawiciele trzech instytucji, pracujących nad tym przedsięwzięciem: Urzędu Statystycznego w Warszawie, Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz zespół realizujący projekt "Trendy rozwojowe Mazowsza" z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.

 

Głównym powodem spotkania było omówienie dalszych planów co do rozwoju narzędzia, jego wyglądu i funkcjonalności. Spotkanie było też okazją do zweryfikowania założeń dla tego instrumentu: zawartości bazy wskaźników, sposobu prezentacji w zależności od rodzaju odbiorców. Oprócz zaplanowania strony wizualnej narzędzia, uczestnicy spotkania dyskutowali o odleglejszych planach co do rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w narzędziu o wskaźniki monitorowania aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Efektem spotkania jest decyzja o ostatecznym nazwaniu narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza - narzędzie internetowe", które w skrócie będzie nazywane MRM.

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl