Aktualności

Prezentacja narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" na konfernecji "Podróż do przyszłości"

03.12.2012 12:39

Malwina Wysocka

Odbywająca się 26 listopada 2012 r. konferencja Podróż do przyszłości była okazją do zaprezentowania narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" szerokiemu gronu odbiorców.

 

Konferencja była poświęcona wzmocnieniu roli prognozowania zmian społecznych i gospodarczych w regionie, przekładających się w dalszej kolejności na właściwe planowanie i zarządzanie. Jest to warunek skutecznego przygotowania się na niepewną przyszłość związaną z nowym okresem programowania Unii Europejskiej, postępującymi zmianami demograficznymi oraz kolejnymi fazami kryzysu gospodarczego. Narzędzie "Monitorowanie rozwoju Mazowsza" ma służyć tym celom.

 

 

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stornie internetowej projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza", organizatora konferencji: http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/relacja-z-konferencji-podroz-do-przyszlosci.

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl