Aktualności

  • Prace koncepcyjne narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza"

    01.12.2010 13:09

    Trwają prace koncepcyjne nad formułą narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza". Zespół pracujący nad wizją narzędzia opracował podstawowy schemat wyglądu narzędzia, na podstawie którego powstanie moduł do prezentacji danych na mapach. Wizję wyglądu narzędzia mogą Państwo zobaczyć na poniższym obrazku.   /uklad_strony/

    czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl