Aktualności

  • Fiszka projektowa dla narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza"

    06.04.2011 13:33

    W ramach prac koncepcyjnych narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" powstała fiszka projektowa, prezentująca główne założenia jego funkcjonowania, jego cele, sposób realizacji oraz zakładane rezultaty. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami narzędzia "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" zaprezentowanymi poniżej:   Nazwa ba…

    czytaj więcej

1 2

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl