Mazowieckie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Relacja serwisu z Mazowieckim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym

Serwis internetowy „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza” jest jednym z elementów zintegrowanego systemu monitorowania procesów rozwojowych na Mazowszu i efektów realizowanej polityki w ujęciu przestrzennym. Wstępnie zakłada się, że na jego bazie  powstanie system wspierający podejmowanie decyzji zarządczych. Będzie on dostarczać analiz ilościowych i jakościowych związanych z rozwojem województwa.  

W układzie planowanego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego na Mazowszu narzędzie będzie stanowić element stałego monitorowania rozwoju w oparciu o produkty projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Układ ten przedstawia poniższy schemat.

 

 


Monitorowanie wskaźników KSRR
 
 


Badania własne
 i zlecenia Zarządu Województwa

M
azowieckie
     Obserwatorium 
Terytorialne

Stała obserwacja rozwoju Mazowsza,
badania TRM,
serwis 
„Monitorowanie Rozwoju Mazowsza”
 

 
Monitorowanie 
Strategii Rozwoju Województwa
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl