Dane teleadresowe

Serwis internetowy "Monitorowanie Rozwoju Mazowsza" jest owocem współpracy trzech instytucji działających w województwie mazowieckim:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl

Serwis został stworzony w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" realizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, w ramach Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Koordynacją prac nad serwisem zajmuje się Tomasz Zegar, koordynator projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza". Kontakt: tzegar@mbpr.pl, tel. (22) 518 49 52.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Geodezjii i Kartografii

ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa
tel. (22) 432 45 00
fax (22) 432 45 01
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Koordynacją prac nad serwisem ze strony Departamentu Geodezji i Kartografii zajmuje się Aneta Staniewska, Kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Kontakt: aneta.staniewska@mazovia.pl, tel. (22) 813 94 41, siedziba Wydziału: ul Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa.

Urząd Statystyczny w Warszawie

ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. (22) 464 20 00
fax (22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Koordynacją prac nad serwisem ze strony Urzędu Statystycznego w Warszawie zajmuje się Agnieszka Ajdyn, Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. (+48 22) 5979-100
fax (+48 22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21

02-134 Warszawa
tel. (+48 22) 464 20 00
fax (+48 22) 846 76 67
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej

Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego w Warszawie
ul. Solec 22

00-410 Warszawa
tel. (+48 22) 51 84 965
fax (+48 22) 51 84 963
email: biuro@mbpr.pl